Fri fragt til Pakkeshop

Cookie- og Privatlivspolitik

Cookies:
Alpacashoppen.dk placerer kun nødvendige cookies i din browser. Se nedenstående Cookiedeklaration, for at se en fuld liste over cookies på alpacashoppen.dk.

Cookiedeklaration:

Navn Udbyder Formål Udløb Type
wc_cart_hash_# alpacashoppen.dk Husker hvilke produkter du har lagt i kurven, indtil du checker ud. Session HTML Local Storage
wc_fragments_# alpacashoppen.dk Opdaterer din kurv og subtotal, hver gang du ligger et produkt i kurven. Session HTML Local Storage
et_bloom_optin_optin_1_b950b84f38_imp alpacashoppen.dk Husker brugerens valg for visning af nyhedsbrevsmodulet 1 år HTTP Cookie
et_bloom_optin_optin_3_b950b84f38_imp alpacashoppen.dk Husker brugerens valg for visning af nyhedsbrevsmodulet 1 år HTTP Cookie
etBloomCookie_optin_3 alpacashoppen.dk Husker brugerens valg for visning af nyhedsbrevsmodulet Session HTTP Cookie

Personlige oplysninger:
For at du kan indgå en online aftale med Happy Lama Fairtrade ApS. via www.alpacashoppen.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

Vi foretager udelukkende registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Happy Lama Fairtrade ApS. og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Det er udelukkende indehaver af Happy Lama Fairtrade ApS. Jan Tvernø, som har adgang til de oplysninger, der registreres om dig og derfor er dataansvarlig.

Oplysninger afgivet til Happy Lama Fairtrade ApS. videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Happy Lama Fairtrade ApS. har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Happy Lama Fairtrade ApS. via happylama@alpacashoppen.dk

Privatlivspolitik/Persondatapolitik:
1 – Generelt
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Happy Lama Fairtrade ApS. (“os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Happy Lama Fairtrade ApS. hjemmeside, www.alpacashoppen.dk (“Webshoppen”)

1.3
Happy Lama Fairtrade ApS. er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Happy Lama Fairtrade ApS. kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2 – Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen
2.1
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Webshoppen, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, din adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.1.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3 – Modtagere af personoplysninger
3.1
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Webshoppen. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4 – Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1 – Indsigtsretten
4.1.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til happylama@alpacashoppen.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2 – Retten til berigtigelse
4.2.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3 – Retten til sletning
4.3.1
Som udgangspunkt har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke. Dog kan der være en række tilfælde, hvor en fortsat behandling og/eller opbevaring af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I sådanne tilfælde er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4 – Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.4.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 – Retten til dataportabilitet
4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 – Retten til indsigelse
4.6.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.6.2
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1.

4.7 – Retten til at tilbagekalde samtykke
4.7.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på happylama@alpacashoppen.dk

4.8 – Retten til at klage
4.8.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5 – Sletning af persondata
5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af Webshoppen jfr. pkt. 2.1. slettes senest efter 3 år.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Webshoppen jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6 – Sikkerhed
6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun indehaver Jan Tvernø har adgang til disse.

7 – Kontaktoplysninger
7.1
Happy Lama Fairtrade ApS. er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Webshoppen.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Happy Lama Fairtrade ApS.
Byagerparken 54
4030 Tune
Tlf. nr.: 42 48 46 16
E-mail: happylama@alpacashoppen.dk

8 – Ændringer i Persondatapolitikken
8.1
Ved hvert køb på Webshoppen vil du blive bedt om at acceptere den aktuelle version af Persondatapolitikken.

Vind gavekort hver måned

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Vind et gavekort på 500 kr. - Hver måned

Læs mere her

Samtykke

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev! Tjek din email for bekræftelse.

0
Alpacashoppen